Согласно со одредбите на членовите 9 и 16 и член 28 ставови (1) и (2) од Законот за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ, бр. 42 од 16.2.2020 година) и член 168 став (5) од Законот за електронските комуникации, а во врска со член 19 од Правилникот за безбедност на обработката на личните податоци (Службен весник на РСМ, бр. 122 од 12.5.2020 година), Друштво за трговија и услуги СТЕНСО-МАК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ја донесе следната:

Политиката за користење на колачиња (cookies) на интернет страната на СТЕНСО-МАК ДООЕЛ

www.stenso-mak.com

Оваа Политика го уредува начинот на користење на колачиња (cookies) при посета на интернет страницата www.stenso-mak.com на СТЕНСО-МАК ДООЕЛ (понатаму: „интернет страница”).

  • Што се колачиња и зошто ги користиме?

Колачиња се мали текстуални датотеки кои се запишуваат на вашиот компјутер или мобилен уред при посета на некоја интернет страна. Колачињата чуваат информации за корисничките параметри во веб прелистувачот, како на пример: јазик, големина на фонт како и самиот податок дека веќе сте посетиле одредени страници. На тој начин при повторна посета на истата страница не мора повторно да ги поставувате. Некои од колачињата се неопходни за функционирање на страниците, а некои служат и за собирање на статистички податоци.

Во поголемиот број прелистувачи можете генерално да спречите користење на колачиња, со што понатаму поединечно за секоја интернет страна можете да ги поставувате вашите кориснички параметри. Притоа, можно е некои интернет страни или нивни делови да не функционираат.

  • Зошто се користат колачиња (cookies) на интернет страницата www.stenso-mak.com?

На интернет страницата  www.stenso-mak.com се користат привремени колачиња кои се бришат со исклучување на прелистувачот и постојани колачиња кои го памтат пребарувањето / сесијата кога корисникот ќе го исклучи прелистувачот, со цел да се задржи состојбата на корисникот.

На страната на www.stenso-mak.com се користат колачиња од следниве причини:

–        За техничко функционирање на интернет страната;

–        За собирање на збирни и анонимни статистички податоци;

–        За да се запомнат Вашите јазични поставувања (на кој јазик да се прикажува страната се додека читате на неа односно додека не го затворите прелистувачот). Колачињата од овој вид не можат да се одбијат;

–        За да се запомни/да се потсетиме, дали се согласувате со нашето користење на колачиња на оваа интернет страна.

  • Можете ли да ги избришете или контролирате колачињата (cookies)?

Со посетата на интернет страницата, корисниците може да направат избор дали се согласуваат со користењето на колачиња.

Во поставките на својот интернет прелистувач корисниците може да изберат поставување прелистувачот да ги одбие или избрише колачињата. Доколку корисниците ја одберат таа можност, одредени делови од интернет страната може да не функционираат како што е предвидено.

Согласност за користење на колачиња

Со избирање на копчето „Се согласувам” или со продолжување на користење на веб-страната, се согласувате да зачуваме колачиња за да го подобриме Вашето корисничко искуство преку анализа на употребата на интернет страниците, подобрување на навигацијата и прикажување на релевантна содржина.