Компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ обезбедува интернет услуги преку својата веб страница на доменот stenso-mak.com, на World Wide Web интернет мрежата. Услугата се состои од обезбедување на сервисни информации, управување со содржини и вршење на финансиски трансакции.

Условите за користење пропишуваат услови и правила за крајните корисници и се поврзани со користење на веб-сајтот stenso-mak.com. Крајните корисници изјавуваат дека се согласуваат со Општите услови за користење и се согласуваат да го користат веб stenso-mak.com во согласност со нив. Користењето на веб-сајтот е лично право на корисникот, и не може во никој случај да пренесат на други физички или правни лица или било кој корисник овластен да потпишува за други поединци или правни лица. Крајниот корисник е лично одговорен за чувањето на доверливоста на лозинките, каде што тие постојат како такви. Крајниот корисник е запознаен со фактот дека понекогаш се доведува до прекин на услугите, или за настани кои се надвор од контролата на СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ и се согласува дека компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ не одговара за било каква загуба на податоци што може да се случи за време на преносот на информациите на интернет. Крајниот корисник се согласува и прифаќа дека пристапот до Интернет понекогаш може да биде прекинат, привремено недостапен или исклучен.

Компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ го задржува правото во секое време да ги менува или прекине податоците во било кој сегмент на бизнисот, без ограничување вклучувајќи ја и содржината на неколку часа и опремата потребна за пристап или употреба на овој сајт. Покрај тоа, компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ може да престане да испраќа информации, или било кој тип на информации, може да менува или да го прекине на било кој начин преносот на податоци и може да се промени брзината на пренос на податоци, како и сите други карактеристики. Со користење на веб-страната крајниот корисник се согласува дека е запознаен и се согласува со Општите услови и употреба. Компанија СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ на крајниот корисник му препорачува:

Ако со условите за користење не се согласувате, или ако сте помлади од 14 години, Ве молиме да се воздржите од употреба на овој веб-сајт.

Компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ го задржува правото во секое време, и без претходна најава, ако смета дека е потребно, да откажете или модифицира било кој од наведените општи бизнис услови и употреба на Договор за доверливост.

Поради тоа, се препорачува на крајните корисници од време на време повторно да ги прочитаат информациите содржани во општите услови и употреба и Полисата за Приватност на податоци, за да бидат информирани за ваквите промени. Континуирана употреба на веб-страница се смета дека крајниот корисник се согласува со новите изменети Општи услови за употреба и Договор за доверливост. Крајниот корисник е одговорен за стекнување и одржување на сопствената компјутерска опрема, вклучувајќи го целиот софтвер и хардвер кој го поседува и користи, како и друга опрема потребна за пристап и користење на Интернет и сите поврзани трошоци. Компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ не е одговорна за било каква штета на опремата на крајниот корисник кои можат да произлезат со користењето на Интернет.

Овој сајт е во приватна сопственост. Сета меѓусебна комуникација и интеракција која се одвива преку веб-сајтот треба да биде во согласност со Општите услови за употреба. Крајните корисници не треба да ја користат оваа веб-страница за да објават или да пренесуваат било какви материјали кои се со заканувачка содржина или на кој било начин ги кршат правата на другите, било каков материјал кој по својата природа е незаконски, со навредливи, клеветнички, пораки или ја крши приватноста, што е вулгарен, неприличен, или на друг начин непристоен во комуникацијата, кој ги охрабрува нелегалните активности или на друг начин го кршат кој било пропис, и дека без изречна писмена согласност од СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ, нема да содржи реклама или која било понуда чии производи и услуги не се во сопственост на СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ. Крајниот корисник не треба да го користи овој сајт за рекламирање или да изврши кој било комерцијален, религиозен, политички или не-комерцијален публицитет. Сите материјали содржани на веб-сајтот stenso-mak.com се ексклузивно право на компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ, или се користат со писмена дозвола од носителот на авторските права и на носителот на правата за трговски марки и / или дизајн. Секое копирање, дистрибуција, пренос, објавување, поврзување, или на друг начин модифицирање на овој веб-сајт без изречна писмена согласност на СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ е СТРОГО ЗАБРАНЕТО!

Прекршување на општите услови и употреба можат да доведат до покренување на граѓанска постапка и / или на гонење против сторителите за прекршување на авторските права, заштитниот знак и права или правата на која било друга форма на интелектуалната сопственост. Веб-сајтот содржи материјал заштитен со авторски права, заштитен знак, дизајн и други информации, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на текст, софтвер, слики, видео клипови, графика, музика, звук, и целата содржина на веб-сајтот stenso-mak.com, во согласност со македонските прописи. Крајните корисници не можат да ги изменат, објавуваат, пренесуваат, да учествуваат во трансферот или продажба, создаваат изведени дела, или на било кој начин експлоатираат било која содржина, во целост или во дел. Крајниот корисник може да ги превзема, печати и чува авторските права и материјали само за нивна сопствена употреба. Не е дозволено копирање, редистрибуција, реемитување, објавување или комерцијална експлоатација на превземениот материјал без предходна писмена согласност од СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ и носителот на авторските права. Крајниот корисник не смее на овој веб-сајт да ја поставува, објавуваа или на друг начин ги стави на располагање било какови материјали кои се предмет на авторски права, заштитен знак или други права на интелектуална сопственост, без директна согласност на носителот на тие права. Компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ не е обврзана да го извести крајниот корисник, или да му помогне да се утврди дали материјалот е предмет на авторски права. Крајниот корисник е исклучиво одговорен за било каква штета што може да резултира од прекршување на авторски права, заштитен знак и друга злоупотреба на правата на интелектуалната сопственост, или било кои прашања кои произлегуваат во врска со објавувањето на таквиот материјал.

Со поставување материјали на јавниот дел на оваа веб-страна, крајниот корисник изјавува дека носителот на правата на овие материјали е, и експлицитно и дозволува на компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ времено или просторно неограничено, бесплатно, постојано, неповратно, не-ексклузивно право и лиценца за користење, репродуцирање, модифицирање, адаптирање, објавување и дистрибуција на таков материјал (делумно или во целост). Крајниот корисник исто така дозволува на други крајни корисници кои што пристапуваат со право на гледање, или репродукција на овој материјал за нивна сопствена употреба. Со ова крајниот корисник и дава на право на компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ да модифицира, копира, објавува и дистрибуира било каков материјал достапен на крајниот корисник на веб-сајтот stenso-mak.com. Крајниот корисник изречно се согласува дека со користењето на веб-страната на stenso-mak.com исклучиво е одговорен на крајниот корисник така што компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ не гарантира (I) за последиците кои можат да резултираат од употребата на оваа веб страна, или (II) НА ТОЧНОСТА, ДОВЕРЛИВОСТА ИЛИ СОДРЖИНАТА НА НЕКОИ ИНФОРМАЦИИ, услуги или стоки направени преку оваа интернет страница. Одговорност на крајниот корисник се однесува на сите штети или можни повреди предизвикани од било каква грешка, исклучок, прекин, бришење, дефект, доцнење во операција или пренос, компјутерски вирус, комуникациска пауза, кражба или уништување или неовластен пристап, измена или злоупотреба, раскинување на договор, несоодветно однесување, небрежност или било која друга акција. Крајниот корисник експлицитно потврдува дека компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ не е одговорна за било какво навредливо, несоодветно или незаконско однесување на крајниот корисник или од трети страни и дека ризикот од штетата што може да се случи како резултат на она што се наоѓа на крајниот корисник.

Во никој случај компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ нема да биде одговорна за било каква штета што може да резултира од употреба, или за неможноста да го користите оваа веб-страница. Крајниот корисник експлицитно потврдува дека условите на ова поглавје се применуваат на целата содржина на веб-страница. Во прилог на горенаведените барања, компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ нема да биде одговорна, без оглед на причината или траење, за грешки, неточности, или други дефекти, несоодветност или неизвесност, на информациите содржани на овој сајт, како и за било какво одложување или прекин во преносот на информации до крајниот корисник за какви било штети или загуби кои произлегуваат од тоа. Никој од горенаведените партии нема да биде одговорен за какви било штета или загуби од трети страни, вклучувајќи губење на профит. Компанија СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ не е одговорна за било каква содржина која како корисник, претплатникот или неовластено корисникот може да ги постави на веб страната. Компанија СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ го задржува правото да модифицира, адаптира, промени, врши бришење или отстранување на било која содржина што се смета дека е несоодветна. Крајниот корисник признава дека сите дискусии, коментари, приватни пораки, јавни а не од приватен карактер, а со тоа и вработените во компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ може да ја следат комуникацијата на крајните корисници без нивно знаење или експлицитна дозвола. Крајниот корисник се согласува да ја обештети, а нема да ја смета одговорна компанија СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ против сите барања за надомест на штета и трошоци, вклучувајќи правни трошоци, кои можат да произлезат од користењето на веб-страната на крајниот корисник. Компанија СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ може да го прекине деловниот однос со било кој од нашите крајни корисници во секое време. Компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ го задржува правото да ги прекине веднаш било кои лозинки или сметки на Корисникот во случај на несовесно однесување од страна на крајниот корисник. Компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ, во своето дискреционо право го смета како неприфатливо, како и во секој случај на неусогласеност со Општите Услови и употреба од страна на крајниот корисник. Stenso-mak.com е со регистриран заштитен знак на СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ и затоа сите права во однос на оваа тема се експлицитно задржани. Stenso-mak.com е регистриран домен на компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ Компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ, е дистрибутер (а не издавач) на содржина обезбедена од трети страни и крајните корисници. Компанија СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ не гарантира за точноста, комплетноста или корисноста на било која содржина, ниту за можноста за ПРОДАЖБА или ПРИЛАГОДУВАЊЕ ЗА КОЈА БИЛО ОДРЕДЕНА ЦЕЛ.

Компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ не е одговорна за точноста или веродостојноста на секое мислење, совет или изјава која е објавена на веб-сајтот stenso-mak.com, од никого кој не е овластено лице на компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ. Под никакви околности компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ нема да биде одговорна за било каква загуба или штета која произлегува од она што крајниот корисник се потпира на информациите добиени преку веб-сајтот stenso-mak.com. На крајниот корисник лежи одговорноста да се оцени точноста, комплетноста или корисноста на било која информација, мислење, став, совет или други содржини достапни преку веб-сајтот stenso-mak.com. Седиштето на компанијата СТЕНСО-МАК ДООЕЛ СКОПЈЕ е во Скопје, Р. С. Македонија. Правни спорови кои можат да произлезат како резултат на користење на вебсајтот (освен ако со посебен договор не е поинаку наведено) под јурисдикција на судот во Скопје.